Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel snor!

Vakantierooster

vakantierooster schooljaar 2021-2022 PO en VO

vakantierooster schooljaar 2022-2023 PO en VO

STUDIEDAGEN 2022-2023
In de MR vergadering van dinsdag 21 juni 2022 is besloten volgend schooljaar 2 studiedagen te plannen op maandag 19 september en dinsdag 6 december. De kinderen van onderwijs zijn die dagen vrij.