Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel snor!

Onze school

Beste ouders/verzorgers, kinderen en andere belangstellenden,

“Welkom op de website van Integraal Kind Centrum De Pijler in Maasdam”

Ons spiksplinternieuwe kindcentrum biedt kinderen in Maasdam en omgeving een fijne, veilige plek om zich optimaal te ontwikkelen en is gesitueerd aan Fazant 1 te Maasdam. In ons nieuwe gebouw wordt opvang en onderwijs geboden in een doorgaande ontwikkelingslijn aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Daarmee ontzorgen we ouders en bieden we kinderen de mogelijkheid zich van jongs af aan thuis te voelen in een prettige speel- en leeromgeving. Die komt tot uiting in onze slogan:

‘Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR’

Ons onderwijs is openbaar, iedereen is welkom ongeacht religie of afkomst. Alle kinderen worden gezien en gehoord door alle medewerkers. De pedagogisch medewerkers van de opvang stimuleren de kinderen bij hun spel en ontdekkingstocht. In ons onderwijs hanteren wij minimaal 3 instructieniveaus en ander passend onderwijs om alle kinderen te geven wat ze nodig hebben. We besteden veel aandacht aan het opvoeden van kinderen zodat zij op een respectvolle manier deel leren uitmaken van de samenleving. Door thematisch te werken in het IKC stimuleren we de culturele, creatieve, sociale en lichamelijke ontwikkeling van onze kinderen. Iedereen heeft en ontwikkelt zijn eigen talenten.

In de jaargids, die u op deze site kunt downloaden, kunt u uitgebreid kennismaken met de organisatie en inhoud van ons IKC en hoe de dagelijks gang van zaken zich kenmerkt.

Wij wensen u veel plezier op onze website. Mocht u vragen hebben na het lezen van de site, neem dan gerust contact met ons op.

Binnenlopen kan ook, u bent altijd van harte welkom.

Met vriendelijke groet, namens het gehele team,

Anja de Jong directeur

E mail: info@basisschooldepijler.nl