Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel snor!
Vorige Volgende

Nieuwsbrief 2

— 1 september 2023

GOUDEN WEKEN
Graag verduidelijken we aan u waarom deze zo belangrijk zijn aan de hand van de theorie.
In de eerste twee weken van het schooljaar vormt de groep zich. In deze fase staan kennismaken en klassenafspraken centraal. Na deze
fase waarin duidelijkheid en consequent handelen zorgen voor veiligheid gaan we over in fase 2.
De normen van de groep staan dan centraal. De leerkracht zet positieve normen en verwachtingen op de agenda. Deze fase gaat in praktijk vaak gelijk op met fase 3, waarin de kans op conflicten en onrust tijdelijk toeneemt. Posities worden gekozen en leerlingen onderzoeken hun mate van invloed op de groep. In deze fase leert de leerkracht de leerlingen hoe belangrijk het is om altijd naar een win-win situatie toe te werken. “Hoe zorgen we dat we allemaal tevreden uit dit gesprek komen?” Na 6 tot 8 weken stabiliseert de groep zich en komt in de prestatiefase terecht.
Posities en normen liggen min of meer vast. De leerkracht hanteert een participerende en delegerende leiderschapsstijl. De leerkracht doet mee en waardeert competenties van alle leerlingen. De leerkracht stemt af op de behoefte van de groep en de individuele leerling.
Tegen het eind van het schooljaar gaat de groep weer uiteen. Ook dat verdient aandacht! Want de basis van een fijne groep is plezier hebben met elkaar. #SNOR

Lees meer