Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel snor!
Vorige Volgende

Nieuwsbrief 11

— 18 november 2022

BURGERSCHAP

Zoals u inmiddels weet zijn we dit schooljaar overgestapt naar een nieuw leerlingvolgsysteem, het leerlingvolgsysteem van IEP. Die overstap hebben we gemaakt om verschillende redenen. Één daarvan
is dat we ook de sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling van de kinderen willen volgen,
alsmede hun leeraanpak. Hierin krijgen we inzicht door het afnemen van vragenlijsten over die
onderwerpen. Hierin is alles goed! Uitslagen, weergegeven in spindiagrammen, zijn aanleiding tot gesprekken tussen leerling en leerkracht teneinde naar boven te krijgen waar talenten liggen van kinderen en wat zij nog kunnen leren. We noemen dit de hart en handen vragenlijsten van IEP. Deze week zijn leerkrachten gestart met het afnemen van deze vragenlijsten. Interessant om het ook thuis met uw kind over te hebben.
De resultaten van de afnames worden door de leerkrachten uitgedraaid op zogenaamde talentenkaarten. Deze krijgen de kinderen deze keer niet
mee bij het 1e rapport omdat we het gesprek hierover eerst met de kinderen willen voeren. Het draait immers om het gesprek. We zorgen ervoor dat met alle kinderen gesproken is, vóór de kerstvakantie. Dan kan de talentenkaart alsnog mee gegeven worden naar huis. Zodat uw kind kan vertellen aan u, met de talentenkaart als uitgangspunt, waar het goed in is en wat het nog wil leren. Waarom staat dit nu onder het kopje burgerschap zult u denken. Hoe mooi is het dat we de burgers van de toekomst leren inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling, houding en hoe ze dit kunnen optimaliseren.

Lees meer