Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel snor!
Vorige Volgende

Nieuwsbrief 2

— 10 september 2021

SCHOOLONTWIKKELING

De school werkt continu aan haar ontwikkeling. Ontwikkelingen worden ingegeven door kennis, expertise en interesses van teamleden passend bij de visie van de school. Maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving van de overheid én door uw inbreng en die van de kinderen. Door 2 jaarlijks tevredenheidspeilingen uit te zetten en jaarlijks zelf kwaliteit te meten, ontstaan nieuwe inzichten over de kwaliteit van het onderwijs. Vervolgens komen daar voornemens voor een nieuw schooljaar uit voort. Deze staan beschreven en uitgewerkt in het jaarplan en kort beschreven in de jaargids.
De voornemens voor het komend schooljaar zijn:
● Optimaliseren van het leerkracht handelen door teamscholing op het vakgebied lezen;
● Samenwerking realiseren met Muziekschool Hoeksche Waard;
● Burgerschapscoördinator actief inzetten;
● Vertrouwenspersoon laagdrempelig maken en levend houden bij m.n. de leerlingen;
● Realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn in het kindcentrum;
● Intensieve samenwerking tussen ouders en centrum;
● Onderzoek naar informatievoorzieningsbehoefte bij ouders;
● Activiteiten ontwikkelen t.b.v. IKC teamontwikkeling;
● Vaststellen overige leerlijnen digitale geletterdheid en mediawijsheid;
● Realiseren van BSO met
GAAV!;
● Oriënteren op een nieuwe
rekenmethode;
● Vervangen van projectboeken
van Alles-in-1;

Lees meer