Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel snor!
Vorige Volgende

Nieuwsbrief 31

— 28 mei 2021

OUDERPEILING CONTINUROOSTER

De Pijler vormt een integraal kindcentrum vanuit de visie dat alle kinderen (en ouders) uit Maasdam
elkaar hier ontmoeten, leren kennen, (leren) samenwerken en zich daardoor optimaal ontwikkelen.
We willen het hart van Maasdam vormen.
We weten dat kinderen het meest gebaat zijn bij een ononderbroken ontwikkeling. Deze kunnen we
nog beter bieden indien kinderen gedurende de gehele dag op dezelfde pedagogische manier
benaderd worden door de aanwezige professionals. Daarbij gaan we uit van onze kernwaarden;
vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, zichtbaar in SNOR gedrag van iedereen lerend
of werkend in het IKC. Daarom wil het IKC overgaan tot een continurooster.
Vandaag heeft u een brief ontvangen van de MR met daarin uitgebreid uitgelegd wat dit betekent
voor u en uw kind. Maandag start de ouderpeiling via SchouderCom. We hopen dat u in grote getale
uw mening hierover kenbaar maakt middels de ouderpeiling. Zodat de oudergeleding van de MR een
gedragen besluit hierover kan nemen. Vast heel hartelijk bedankt voor uw deelname.

Lees meer