Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel snor!
Volgende

Nieuwsbrief 11

— 25 november 2020

Op vrijdag 4 dec. a.s. hebben we Sinterklaas uitgenodigd op school. We hopen dat hij tijd heeft om ook ons kindcentrum te bezoeken. Dit jaar verloopt zijn bezoek natuurlijk anders door de corona maatregelen. In verband met de 1,5 m. afstand tussen volwassenen is het niet verantwoord om met alle ouders op de aankomst van Sint te wachten. Vanwege zijn hoge leeftijd nemen we geen risico met zijn gezondheid. We gaan uit van uw medewerking en begrip. Voor de kinderen maken we er één groot feest van, net zoals andere jaren. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 hanteren we de reguliere schooltijden. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 hanteren we een continurooster, dat wil zeggen de kinderen eten verplicht op school en zijn om 14.00 uur vrij. Op maandag 7 dec. a.s. staat een studiedag voor het team gepland. We verwachten de kinderen na het Sinterklaasweekend op dinsdagochtend 8 dec. om 8.30 uur terug op school.

Lees meer