Onze visie, die er op is gericht de kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op onze complexe samenleving, steunt op drie "Pijlers":

• Ervaren : We willen onderwijs bieden aan kinderen dat aansluit bij de persoonlijke belevingswereld.

• Leren : Ons onderwijsaanbod en onze leeromgeving is zo ingericht dat onze kinderen optimale leermogelijkheden worden aangeboden. Ook voor die kinderen die meer willen en kunnen leren hebben wij de zorg en aandacht, evenals voor die kinderen die belemmeringen ervaren om zich de leerstof eigen te maken.

• Presteren : Wij zoeken dagelijks naar mogelijkheden en kansen om het maximale uit kinderen te halen, waarbij we ons laten leiden door wat er van ons mag worden verwacht op het gebied van prestaties.

Het realiseren, uitdragen en verantwoorden van onze visie stelt hoge eisen van onze leerkrachten en van onze organisatie. Scholing, kennis hebben van moderne en eigentijds onderwijsontwikkelingen en deugdelijke didactische vaardigheden van de leerkrachten zijn dan ook kernwoorden die de komende jaren centraal staan in ons personeelsbeleid, ondersteunt door moderne informatie- en leerlingvolgsystemen en een professioneel kwaliteitsinstrument, waarbij we de sociaal emotionele ontwikkeling een duidelijke plaats blijven geven.