GROENE VOETSTAPPEN WEEK!!!

Help mee onze leerlingen en u zelf bewuster te maken van de effecten van gemotoriseerde middelen op ons klimaat door volgende week op een duurzame manier met uw kind naar school te komen. De leerlingen kunnen maandag a.s. bij binnenkomst hun vervoersmiddel aanklikken op het digibord. Zo kan voor de hele school tegelijk worden bijgehouden hoe iedereen naar school komt.
Kinderen zijn 'change agents' die door het goede voorbeeld te geven volwassenen aansporen om (duurzame) stappen te zetten. Daarom kan in het scorebord ook aangeven worden of de ouders/verzorgers die dag de auto hebben laten staan.
Dit noemen wij een Kinderklimaatdeal (een deal die kinderen sluiten met volwassenen), zodat de kinderen met groene Voetstappen een nog groter klimaateffect zullen hebben.
Op vrijdag 28 september a.s. zal wethouder Van Etten om 11.30 uur op het plein bekend maken welke groep de meeste groene voetstappen gespaard heeft. U bent daarbij van harte welkom!!

> Lees meer

WELKOMSTGESPREKKEN

Hartelijk dank voor uw komst naar school voor de welkomstgesprekken. De leerkrachten hebben fijne gesprekken kunnen voeren met u. In sommige gevallen zijn ook de leerlingen zelf aangesloten. We vinden het heel prettig dat ouders en kinderen op deze manier samen hun verwachtingen met de leerkrachten afstemmen. Zo voelen kinderen zich door school en thuis gehoord, gezien en begrepen. Iedereen is op de hoogte van gemaakte afspraken en kan daarop terugkomen. 

> Lees meer

START LEERLINGENRAAD

Vandaag is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest. De raad bestaat dit schooljaar uit: Adam en Annelore uit groep 5, Tess en Emma uit 6, Olivier en Wies uit gr. 7 en Vince en Elise uit 8. We hebben vandaag kennis gemaakt en verwachtingen uitgesproken over het komende jaar. Elke 2 weken vergaderen we op vrijdag van 15.00 tot 15.15 uur in de personeelsruimte. Ons eerste onderwerp is de markt organiseren, die de leerlingenraad van vorig schooljaar voorgesteld heeft. Deze zal op een andere dag plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Wanneer? Dat gaan we met elkaar bespreken. We hebben er veel zin in en veel hulp nodig! We houden u op de hoogte. 

> Lees meer

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Graag heet ik u allen van harte welkom in het nieuwe schooljaar. De eerste schoolweek zit er weer op. We hebben alle kinderen meegemaakt in de groep, aan het werk en met andere kinderen. Na de ‘warme’ overdracht door de leerkrachten in de vakantie, maakt dat het beeld van de leerlingen compleet voor de leerkrachten.

> Lees meer