KERSTVIERING 2018

We kijken terug op een gezellige dag met een mooie kerstvoorstelling van de kinderen voor ouders en anderen in Duijvesteijn. Alles klopte, de muziek, het verhaal, het publiek en iedereen deed mee. Wij en de kinderen hebben genoten. We hopen u ook.

> Lees meer

DRINGENDE OPROEP!!

De medezeggenschapsraad van OBS de Pijler zoekt een kandidaat voor de oudergeleding van de MR. De MR vergadert ongeveer 1 x per 6 weken. Op de agenda staat beleid van de school. Het is heel fijn als u belangstelling heeft, want samen weten we meer en kunnen we nog beter onze doelstellingen en verwachtingen op elkaar afstemmen. Aanmelden kan via juf Clarens, juf Suzanne of Joyce van Dijk (moeder van Lisa in gr. 3 en Lucas 2 jaar) of Margret van der Lee (moeder van Carlijn in gr. 3 en Fenna in gr. 7)

> Lees meer

BEZOEK SINT NICOLAAS

We hebben een ontzettend leuke Sinterklaasviering gehad. De kinderen zijn moe maar voldaan naar huis gegaan en konden gisteren nog nagenieten van alles. We willen iedereen die heeft meegeholpen om van deze dag een succes te maken heel hartelijk bedanken!

> Lees meer

ALGEMENE OUDERAVOND

Zo’n 20 bezoekers, ouders en teamleden, mochten we afgelopen dinsdag begroeten op de algemene ouderavond waar SKOC zich voorstelde en bureau Halt! samen met de wijkagent een presentatie gaf over de omgang met en strafbare feiten op Social Media. Hester Joosse, medewerkster van Halt, vond het een zeer geslaagde avond. Zij vertelde dat er vaak een lage opkomst is, zo’n 5 tot 8 ouders op scholen die veel groter zijn dan de onze. Ook voor SKOC die zichzelf voorstelde als samenwerkingspartner in de Hoeksche School was het een succes. 

> Lees meer

KIJKMOMENTEN

Hartelijk dank voor uw komst naar school voor de kijkmomenten. U werd uitgenodigd een kijkje te nemen in de groep terwijl er les werd gegeven. Als school realiseren we ons dat we onszelf, maar ook de leerlingen, kwetsbaar opstellen. Immers we willen u laten zien dat het wel SNOR zit op onze school. Maar zoals in elke organisatie of situatie gebeuren er ook in een klas dingen die u als ouder wellicht anders zou hebben gedaan. Tegenwoordig zijn we nog kwetsbaarder omdat veel van wat we doen op social media gedeeld wordt, gezien vanuit het perspectief van de plaatser. Toch nemen we als school dit risico van onszelf kwetsbaar op te stellen. 

> Lees meer

VAKDOCENT BEWEGINGSONDERWIJS

We hebben goed nieuws!! Regiekracht heeft iemand gevonden die voor de rest van het schooljaar de lessen bewegingsonderwijs kan verzorgen op de Pijler. Haar naam is Lianne van Vliet en zij heeft een ALO bevoegdheid. Dat betekent dat zij bewegingsonderwijs op HBO niveau heeft gestudeerd. Zij is bevoegd om zelfstandig gymles te geven. Onze eigen leerkrachten zullen ook aanwezig zijn bij de gymlessen om haar te ondersteunen, leerlingen extra begeleiding te geven of om te observeren hoe kinderen bewegen of zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Juf Lianne start volgende week donderdag 8 nov. a.s. Dan maakt ze kennis met alle leerlingen van groep 3 t/m 8. 

> Lees meer

VOORLEESWEDSTRIJD

Vandaag was het weer zover, de jaarlijkse voorleeswedstrijd na of aan het eind van de kinderboekenweek. Floren, Elise, Marit en Sophie waren de uitverkoren voorlezers dit keer. Alle vier hebben ze het, ondanks dat het best spannend is om voor te lezen voor een publiek én een jury, het erg goed gedaan. We zijn erg trots op jullie! De uitgekozen stukken tekst waren erg goed gekozen en iedereen las op zijn/haar eigen manier. De jury had er best een hele kluif aan. Er kan echter maar één leerling door naar de volgende ronde, dat is dit keer Elise uit groep 8 geworden. Veel plezier tijdens de volgende ronde, Elise. We bedanken ook heel hartelijk voorleesjuf Wil en Opa Koos die samen met juf Anja de jury vormden. 

> Lees meer

POST VAN JUF IMRE

Deze week ontvingen we een lief kaartje van juf Imre. Ook vandaag kregen we weer werkjes en kaartjes om aan juf Imre te geven. Hiervoor hartelijk dank, namens juf Imre. 

> Lees meer

DAG VAN DE LERAAR

Vandaag is het dag van de leraar. Alle leraren in Nederland zijn kanjers! Maar onze eigen leerkrachten spannen de kroon. Dat zijn pas toppers! Daarom zijn ze allemaal verwend met een klein cadeautje. Immers: ‘Het zit wel SNOR op de Pijler’

> Lees meer

EINDE GROENE VOETSTAPPEN WEEK!!!

Vandaag hebben wij de landelijke groene voetstappen week ook op onze school afgesloten. Wethouder Van Etten vertelde dat de leerlingen van groep 8 de meeste groene voetstappen bij elkaar hebben gespaard. Dat betekent dat zij zo veel mogelijk te voet, op de fiets, steppend, skatend of op een andere manier zonder CO2 uitstoot naar school gekomen zijn. De kinderen hebben hun ouders gestimuleerd wat vaker voor de fiets te kiezen om hen naar school te brengen. Hoe mooi is dat. Jong geleerd is oud gedaan! We zijn er vooral trots op dat alle kinderen zo bewust bezig geweest zijn met duurzaamheid, het klimaat en ons milieu deze week. In de verschillende groepen is hier aandacht aan besteed. Groep 1/2 heeft bijvoorbeeld een blote voetenpad gelopen. 

> Lees meer

GROENE VOETSTAPPEN WEEK!!!

Help mee onze leerlingen en u zelf bewuster te maken van de effecten van gemotoriseerde middelen op ons klimaat door volgende week op een duurzame manier met uw kind naar school te komen. De leerlingen kunnen maandag a.s. bij binnenkomst hun vervoersmiddel aanklikken op het digibord. Zo kan voor de hele school tegelijk worden bijgehouden hoe iedereen naar school komt.
Kinderen zijn 'change agents' die door het goede voorbeeld te geven volwassenen aansporen om (duurzame) stappen te zetten. Daarom kan in het scorebord ook aangeven worden of de ouders/verzorgers die dag de auto hebben laten staan.
Dit noemen wij een Kinderklimaatdeal (een deal die kinderen sluiten met volwassenen), zodat de kinderen met groene Voetstappen een nog groter klimaateffect zullen hebben.
Op vrijdag 28 september a.s. zal wethouder Van Etten om 11.30 uur op het plein bekend maken welke groep de meeste groene voetstappen gespaard heeft. U bent daarbij van harte welkom!!

> Lees meer

WELKOMSTGESPREKKEN

Hartelijk dank voor uw komst naar school voor de welkomstgesprekken. De leerkrachten hebben fijne gesprekken kunnen voeren met u. In sommige gevallen zijn ook de leerlingen zelf aangesloten. We vinden het heel prettig dat ouders en kinderen op deze manier samen hun verwachtingen met de leerkrachten afstemmen. Zo voelen kinderen zich door school en thuis gehoord, gezien en begrepen. Iedereen is op de hoogte van gemaakte afspraken en kan daarop terugkomen. 

> Lees meer

START LEERLINGENRAAD

Vandaag is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest. De raad bestaat dit schooljaar uit: Adam en Annelore uit groep 5, Tess en Emma uit 6, Olivier en Wies uit gr. 7 en Vince en Elise uit 8. We hebben vandaag kennis gemaakt en verwachtingen uitgesproken over het komende jaar. Elke 2 weken vergaderen we op vrijdag van 15.00 tot 15.15 uur in de personeelsruimte. Ons eerste onderwerp is de markt organiseren, die de leerlingenraad van vorig schooljaar voorgesteld heeft. Deze zal op een andere dag plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Wanneer? Dat gaan we met elkaar bespreken. We hebben er veel zin in en veel hulp nodig! We houden u op de hoogte. 

> Lees meer

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Graag heet ik u allen van harte welkom in het nieuwe schooljaar. De eerste schoolweek zit er weer op. We hebben alle kinderen meegemaakt in de groep, aan het werk en met andere kinderen. Na de ‘warme’ overdracht door de leerkrachten in de vakantie, maakt dat het beeld van de leerlingen compleet voor de leerkrachten.

> Lees meer