SINT EN PIET OP SCHOOL

Zwarte handen op de deur, in de lokalen, op de koelkast; wat was er aan de hand? Het raadsel werd onder luid gejuich opgelost; er zat wat in de schoenen. De kinderen waren zo blij met hun verrassing dat ze het geen probleem vonden om alles weer schoon te maken.

Dank jullie wel, Sint en Piet!

> Lees meer

SINTCIRCUIT

Dinsdagmiddag 29 november a.s., houden we van 13.00 tot 15.00 uur een Sintcircuit. Wij zoeken nog vele hulpouders. Graag opgeven via schoudercom of bij de leerkracht van uw kind.

> Lees meer

START leesprogramma BOUW!

Middels diverse oproepen is getracht tutoren te werven om het programma Bouw! op een effectieve manier in te zetten. De kinderen die aangemeld zijn kunnen nu én thuis én op school met het programma Bouw! werken.

> Lees meer

WIJ ZIJN TEGEN PESTEN

Charelle, uit groep 7 had bij Zapp (tv NPO3) gezien dat je bandjes kon aanvragen met daarop de tekst "anti-pest club".

> Lees meer

VOORLEZEN

Hier volgt het verslag van Elise uit groep 8;
Gistermiddag, donderdag 13 oktober kwamen er allemaal opa’s en oma’s voorlezen, omdat het kinderboekenweek is en het thema; Voor altijd jong. Er kwamen 5 opa’s en oma’s. 

> Lees meer

JUMBO SPAREN

Aan alle leuke dingen komt een eind. Zo ook aan de Jumbo Sparen voor je School actie. De schoolpunten worden niet meer uitgereikt maar ze kunnen wel nog tot en met 26 oktober online geactiveerd worden op
www.jumbosparenvoorjeschool.nl. 

> Lees meer

BOEKENMARKT

Een geweldig resultaat; € 2.122,—
Iedereen heel hartelijk dank. De bestelde boeken worden zo spoedig mogelijk geleverd.

> Lees meer

SCHOOLZWEMMEN

In de bijlage vindt u een brief met toelichting over het schoolzwemmen.


JUMBO ACTIE

Op de website; jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school ondersteunen.
Onder de deelnemende scholen wordt een budget beschikbaar gesteld waarmee de school materiaal kan inkopen zoals schoolpleinmateriaal en spelletjes.
De tussenstand is 82 punten. Spaart u nog even mee?

OUDERBIJDRAGE HERINNERING

Wilt u de ingevulde brief voor de ouderbijdrage bij de leerkracht van uw kind (eren) inleveren. Hartelijk dank!!

BOEKENMARKT

De boekenmarkt komt er weer aan. Alle leerlingen hebben hard gewerkt aan een mooie tekening voor de aankondiging hiervan.
Fijn dat jullie allemaal zo je best hebben gedaan. Van één van die tekeningen is een poster gemaakt. De tekening is opgemaakt en bijgewerkt tot poster door de moeder van Miley (gr 3) en Aiden (gr 1) waarvoor onze hartelijke dank.

PERSBORD

Heeft u ons persbord al gezien?
In de gang hangt op beide locaties een persbord. Ouders zijn van harte welkom om artikelen aan te leveren wanneer uw kind in een dagblad of een weekblad heeft gestaan.

WELKOMSTGESPREKKEN 12 SEPT. A.S.

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al schreef:
U bent de expert van uw kind.

Daarom gaan wij graag met u in gesprek over uw kind. Dat doen de leerkrachten tijdens de welkomstgesprekken.

‘Onderwijs van de toekomst voor het kind van nu’

START NIEUWE SCHOOLJAAR

Dat is wennen na 6 weken vakantie.
Naar een nieuw lokaal of naar een ander gebouw maar na een paar dagen gaat het al snel routine worden.
Dan is er ook een nieuwe directeur en hieronder vindt u de brief van Anja.