RAPPORTMAPPEN

Wilt u er samen met uw kind aan denken dat maandag de rapportmappen worden ingeleverd bij de leerkracht. Zodat de rapporten dinsdag meegegeven kunnen worden.

> Lees meer