START VAN 2021

Het team van IKC de Pijler wenst alle kinderen en ouders voor 2021 veel liefde, geluk en gezondheid, ook voor alle geliefden om u heen.

De start van het onderwijs in dit nieuwe jaar is anders dan we wensen voor uw kind, u en onszelf. Toch proberen we gezamenlijk, u en wij, datgene te doen wat nodig is voor onze kinderen in deze lastige situatie. En dat kunnen we in nauwe samenwerking! Dát is belangrijk en dan hoeft u het niet eens te zijn met de vorm die we hebben gekozen.

Dus: Ontmoet de leerkracht online, laat uw kinderen online vragen stellen aan de juf, stel u eigen vragen via Schoudercom of ook online, gebruik de instructiefilmpjes én laat het mij weten als iets niet loopt zoals afgesproken. Dat kan via Schoudercom, u kunt ook naar school bellen. Ik ben er alle dagen. En vergeet u alstublieft niet dat we weten dat u uw best doet, dat doen wij ook. Meer kunnen we niet, nu de scholen gesloten zijn. En dat is prima!

We hopen snel op betere tijden, maar mochten de scholen op maandag 18 jan. a.s. niet open mogen gaan van de overheid, dan gaan we mét uw feedback door op de ingeslagen weg. U kunt ons dan weer aan de voordeur verwachten om werk op te halen en af te geven.
Meer informatie hierover volgt uiteraard zodra het vervolg na 18 jan. a.s. bekend is.
‘n Goed, beter, best 2021 gewenst, met vriendelijke groet,
Anja de Jong

> Lees meer