DIGITALE VAARDIGHEDEN EN MEDIAWIJSHEID

Maandag jongstleden hadden de kinderen een extra vrije dag. Dat gaf hen de gelegenheid na te genieten van het feest van Sinterklaas, wat we op school vierden op vrijdag 4 dec. en wellicht werd het in het weekend thuis gevierd. Op het IKC draaiden de teamleden gewoon door. De kinderopvang deed dat met BSO en dagopvang en het onderwijsteam met een studiedag. Centraal op deze studiedag stond het onderwerp mediawijsheid en digitale vaardigheden. In 2023 is dit een onderdeel van het onderwijscurriculum. Dat betekent dat iedere school in Nederland hier een beredeneerd aanbod over aanbiedt. Omdat het een groot ontwikkelingsgebied omvat, heeft De Hoeksche School een expert aangetrokken die alle basisscholen begeleidt in het maken van de juiste keuzes, passend bij het onderwijs en de populatie van iedere afzonderlijke basisschool. Marvin Reuvers van de Rolfgroep is deze expert, die ons heeft meegenomen in de wereld van digitale vaardigheden. Volgende keer gaan we deze vaardigheden een plek geven in ieder leerjaar zodat een doorlopende leerlijn ontstaat.

> Lees meer