INTEGRAAL KINDCENTRUM de PIJLER

Samen met Cora Labree van de Hoeksche School Kinderopvang heb ik afgelopen dinsdag een presentatie gegeven over het IKC. (Integraal Kind Centrum) Ergens volgende zomer, wanneer het nieuwe gebouw af is, starten we vanaf dag 1 met dag-, peuter en buitenschoolse opvang. Dat gebeurt allemaal onder hetzelfde dak. We vormen met elkaar 1 team om uw kind heen, vanaf het moment dat het binnenkomt en dat kan vanaf heel jong. U bent van harte uitgenodigd met mij in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor uw kind of om informatie mee te nemen. Folders liggen klaar!

>Lees meer