START SCHOOLJAAR 2019-2020

Het nieuwe schooljaar is anders gestart dan we gedacht hadden, met het overlijden van juf Imre. Toch hebben we er samen een goed begin van gemaakt. De leerlingen zijn enthousiast begonnen bij de nieuwe juffen, de lokalen zien er weer strak uit en we kijken uit naar de datum waarop we gezamenlijk de eerste paal van het nieuwe gebouw gaan slaan. Één dezer dagen zal dat bekend zijn.

> Lees meer