ALGEMENE OUDERAVOND

Gisteravond was de 2e algemene ouderavond van dit schooljaar. Hoewel er minder ouders aanwezig waren dan gehoopt, was de opbrengst van de avond waardevol. Het blijkt uitermate fijn en effectief te zijn om in kleine groepjes, bestaande uit ouders en leerkrachten, van gedachten te wisselen over de ‘school’. Tijdens deze gesprekken wordt duidelijk wat we van elkaar verwachten en bedoelen én wat alle geledingen kunnen verbeteren om nog beter onderwijs te kunnen geven aan onze leerlingen, uw kinderen. Heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid en input. Deze avond gaan we met deze opzet zeker herhalen in het volgende schooljaar.

Lees meer