DRINGENDE OPROEP!!

De medezeggenschapsraad van OBS de Pijler zoekt een kandidaat voor de oudergeleding van de MR. De MR vergadert ongeveer 1 x per 6 weken. Op de agenda staat beleid van de school. Het is heel fijn als u belangstelling heeft, want samen weten we meer en kunnen we nog beter onze doelstellingen en verwachtingen op elkaar afstemmen. Aanmelden kan via juf Clarens, juf Suzanne of Joyce van Dijk (moeder van Lisa in gr. 3 en Lucas 2 jaar) of Margret van der Lee (moeder van Carlijn in gr. 3 en Fenna in gr. 7)

> Lees meer