VAKDOCENT BEWEGINGSONDERWIJS

We hebben goed nieuws!! Regiekracht heeft iemand gevonden die voor de rest van het schooljaar de lessen bewegingsonderwijs kan verzorgen op de Pijler. Haar naam is Lianne van Vliet en zij heeft een ALO bevoegdheid. Dat betekent dat zij bewegingsonderwijs op HBO niveau heeft gestudeerd. Zij is bevoegd om zelfstandig gymles te geven. Onze eigen leerkrachten zullen ook aanwezig zijn bij de gymlessen om haar te ondersteunen, leerlingen extra begeleiding te geven of om te observeren hoe kinderen bewegen of zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Juf Lianne start volgende week donderdag 8 nov. a.s. Dan maakt ze kennis met alle leerlingen van groep 3 t/m 8. 

> Lees meer