WELKOMSTGESPREKKEN

Hartelijk dank voor uw komst naar school voor de welkomstgesprekken. De leerkrachten hebben fijne gesprekken kunnen voeren met u. In sommige gevallen zijn ook de leerlingen zelf aangesloten. We vinden het heel prettig dat ouders en kinderen op deze manier samen hun verwachtingen met de leerkrachten afstemmen. Zo voelen kinderen zich door school en thuis gehoord, gezien en begrepen. Iedereen is op de hoogte van gemaakte afspraken en kan daarop terugkomen. 

> Lees meer