RAPPORTMAPPEN!!!

Op woensdag 22 nov. a.s. krijgen de kinderen hun eerste rapport mee van dit schooljaar. Wilt u er aan denken de rapportmap mee te geven naar school op maandag, uiterlijk dinsdag a.s. Dank voor uw medewerking.

> Lees meer