BEZOEK​ ​ONDERWIJSINSPECTIE

Op donderdag 12 okt. j.l. heeft de onderwijsinspectie een bezoek aan de school gebracht. 
Mevr. Bastiaansen bezocht onze school in het kader van een verificatieonderzoek. Dat houdt kortgezegd in dat de inspectie bekijkt of een school doet zoals ze zegt in o.a. het jaarplan en de schoolgids. Ze onderzoekt de ambities van de school voor wat betreft het pedagogisch klimaat, het lesgeven van de leerkrachten, de
kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur

> Lees meer