STAKING​ ​DONDERDAG​ ​5​ ​OKT.​ ​A.S.​ ​De​ ​school​ ​is​ ​die​ ​dag​ ​dicht!

Donderdag 5 okt a.s. vindt de landelijke staking door leerkrachten in het basisonderwijs plaats. Het doel van de staking is te komen tot rechtvaardige salarissen en vermindering van de werkdruk, mede om het vak van leraar aantrekkelijker te maken. We realiseren ons dat het feit dat de school die dag dicht is haaks staat op het doel van iedere school, de kinderen goed onderwijs geven. We zijn blij te merken dat u als ouders het doel begrijpt en ondersteunt.

> Lees meer