AFSCHEID FAZANT 1

Op de juffendag hebben de kinderen afscheid kunnen nemen van Fazant 1. Er is op de muren, ramen én vloeren geschilderd:-) Verstoppertje spelen in een bijna lege school was ook heeeeel leuk. Er zijn nog een fotograaf en correspondent van AD Hoeksche Waard langs geweest om een laatste artikel te maken over het oude gebouw van de Pijler op Fazant 1. Dit artikel staat vandaag in de papieren versie en gisteren op de site van de krant. Tevens hebben gisteren ouders, oud- leerlingen en anderen nog een laatste kijkje genomen. Het gebouw wordt nu zo snel mogelijk gesloopt. Hier bovenin de kop van de nieuwsbrief vindt u de nieuwe contactgegevens. Zie ook scom voor foto’s van de vlag strijken op Fazant 1 en hijsen op Fazant 5

> Lees meer

ZOMERFEEST

De kleuters hebben vandaag een fantastisch zomerfeest beleefd. Overal in de school en op het plein liepen kleine en grote Indianen rond. De kinderen hebben zich vermaakt met spelletjes, zoals totempaal beschilderen, pony rijden, springkussens, trommelen, etc. Dit alles dankzij hulpouders, leerlingen van groep 8, maar zeker ook dankzij de ouders van de OR die zich enorm hebben ingespannen om van deze dag een succes te maken. Heel hartelijk bedankt allemaal! We hebben gezamenlijk deze heerlijke ochtend afgesloten met een echte Indianendans rondom de zelf beschilderde totempaal mmv Sport- en Dans Studio Binnenmaas.

> Lees meer

AFSCHEID VAN FAZANT 1

Op donderdagmiddag 12 juli a.s. van 15.30 t/m 17.00 uur is er gelegenheid voor (oud-)leerlingen, (oud-)ouders, bewoners van Maasdam en andere belangstellenden om nog éénmaal door het gebouw van OBS de Pijler op Fazant 1 te dwalen. Het is zelfs mogelijk iets mee te nemen, voordat het gesloopt wordt. Zoals u al heeft kunnen lezen zijn alle leerlingen vrij op vrijdag 6 juli a.s. zodat de leerkrachten en het verhuisbedrijf de handen vrij hebben om het meubilair en materiaal te verhuizen. De leerlingen worden vervolgens maandag 9 juli om 8.30 uur allemaal verwacht in Fazant 5. Zo hebben alle kinderen nog een week de tijd voor de zomervakantie om te wennen aan de nieuwe unieke situatie: Alle kinderen van de Pijler in één gebouw!

> Lees meer

KLASSENINDELING 2018-2019

Nu voor iedereen zichtbaar is hoe het er, althans aan de buitenkant, uit gaat zien op onze nieuwe tijdelijke locatie, wil iedereen natuurlijk ook weten waar de leerlingen komen te zitten. Om zoveel mogelijk rust te creëren voor de kinderen gaan de kinderen al naar de lokalen waar ze volgend schooljaar ook zitten. Uiteraard dit schooljaar nog met de huidige leerkrachten. Op donderdag 12 juli a.s. van 11.00 t/m 12.00 uur maken de kinderen kennis met de juffen van volgend schooljaar.

> Lees meer

GROEPSINDELING 2018-2019

Gisteren heeft u in een uitgebreide brief kunnen lezen naar welke leerkracht de huidige groep van uw kind volgend schooljaar gaat. Hieronder vindt u het volledige overzicht, met de leerkrachten en de aantallen erbij. We hebben de kinderen zo evenwichtig mogelijk verdeeld over de groepen. Zo kunnen de leerkrachten alle kinderen geven wat ze nodig hebben. Volgend schooljaar wordt aan iedere groep minimaal 1 dag per week een leerkracht toegevoegd om individuele leerlingen of kleine groepjes te begeleiden. Tenzij er zieke leerkrachten zijn, dan worden zij ingezet om de 1e zieke op te vangen. Zo kunnen we voor continuïteit zorgen bij ziekte of andere afwezigheid.

> Lees meer

VERHUIZING!!!

De definitieve verhuisdag wordt vrijdag 6 juli a.s.​ De kinderen zijn die dag vrij! Daarna starten we, voor het eerst sinds lange tijd, samen op Fazant 5 op maandag 9 juli 8.30 uur. De weken tot de grote vakantie hanteren we ‘gewoon’ de ouderkalender zoals u deze heeft meegekregen bij aanvang van het schooljaar en in kunt zien via Schoudercom. Natuurlijk gaan we ook een begin maken met inpakken. De kinderen laten we daarbij, waar mogelijk, meehelpen. Zo wordt het ook voor hen een natuurlijk proces.

> Lees meer

PLANNING VERHUIZING

Om ervoor te zorgen dat het voor de jongste kinderen van onze school duidelijk is waar zij terecht komen, blijft het onze wens voor de zomervakantie te verhuizen naar Fazant 5. De kinderen ( en hun ouders ) ervaren dan hoe het lokaal, de gangen, het plein eruit zien en hoeven zich dan niet 6 weken lang af te vragen hoe het daar zal zijn. Als het goed is wordt vandaag (!) de bouwvergunning afgegeven voor de noodlokalen op Fazant 5. Vervolgens geldt een bezwaarprocedure van 6 weken. Mocht niemand bezwaar maken, dan zou er dus daarna geplaatst kunnen worden. Dat maakt dat we dan in de week van 1 juli zouden kunnen verhuizen.... Als, als, als, zeker weten doen we dit nog niet.

> Lees meer

OPEN PODIUM

Gisterenavond hebben we met onze leerlingen, ouders en andere belangstellenden een TOPavond beleefd. Iedereen heeft genoten van de fantastische optredens van de kinderen op het open podium. Het was even geleden, maar u kunt er zeker van zijn dat deze avond een vervolg gaat krijgen in het nieuwe schooljaar. Iedereen die heeft meegeholpen om deze avond tot een succes te maken, juryleden, ouder voor het geluid, ouderraad leden en andere helpende ouders, Mireille van Duijvesteijn, teamleden en alle anderen die niet in dit rijtje staan heel hartelijk bedankt! ​Deze avond past perfect bij onze visie over brede ontwikkeling van kinderen.

> Lees meer

KONINGSSPELENSPORTDAG

De koningsspelen waren ook voor de Pijler een groot succes. We hebben een fantastische dag gehad met elkaar. Het weer en de organisatie waren prima in orde. Vanochtend startten we gezamenlijk met een ontbijt op Fazant 1, waarbij iedere bovenbouwgroep was gekoppeld aan een onderbouw groep. Het was leuk om te zien hoe lief en behulpzaam iedereen was. Vervolgens dansten we de Fitlala met elkaar onder aanvoering van leerlingen uit de hogere groepen. Voor menig juf en ouder was het tempo van het dansje iets te hoog…….

> Lees meer

3e Pijler: BREDE ONTWIKKELING VAN KINDEREN

Deze week was duidelijk zichtbaar hoe groot het belang is dat wij hechten aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen ipv alleen aandacht schenken aan de vakgebieden. Zo zorgen we ervoor dat elk talent ontwikkeld wordt. Groep 2/3 ging op bezoek bij Hoeksch Waard Landschap, waar zij onder leiding van ouders het Stippen pad liepen.

> Lees meer

AVOND 4 DAAGSE

Ook dit jaar wordt er weer een avond 4 daagse georganiseerd in Maasdam en Puttershoek. Vandaag hebben de kinderen hiervoor de uitnodigingsbrief meegekregen. Zoals u weet lopen we niet mee als school, maar staan we wel aan de kant op één van de 4 avonden om de kinderen aan te moedigen en de inwendige mens te versterken. Te zijner tijd hoort u waar en wanneer. In de brief staat hoe u zich kunt opgeven. Uiterlijk 19 april a.s. moeten de opgavestrookjes met geld in een envelop binnen zijn om via school op te kunnen geven

> Lees meer

Hulpouders Sportdag gezocht!!

Vrijdag 20 april a.s. zijn de Koningsspelen en wij als school vullen dit in met een Sportdag. Hiervoor zijn dringend hulpouders nodig! De kleuters moeten per groepje van 4 begeleid worden. Welke ouders uit de groepen 1/2 en 2/3 (of met oudere kinderen) willen deze kinderen begeleiden? Daarnaast zoeken we ouders die op de velden de leerlingen leiden naar de juiste activiteit en hen samen met leerlingen van de Willem van Oranje begeleiden. De Sportdag is voor de groepen 1 t/m 4 tot 12 uur en voor de groepen 5 t/m 8 tot 14.00 uur. Meer informatie over de invulling van de dag volgt binnenkort.

> Lees meer

OPEN PODIUM

Inmiddels zijn de leerlingen en ouders geïnformeerd over het open podium. We verwachten veel aanmeldingen. Verschillende kinderen hebben me al toevertrouwd dat ze aan het oefenen zijn voor een leuk optreden. Denk aan opgave vóór 6 april a.s. via de dozen op Fazant 1 en 5.

> Lees meer

OPEN DAG

We kunnen terugkijken op een succesvolle Open Dag. We hebben kennisgemaakt met Tess, Jaimy, Mika, Benthe, Olivia, Eleonora, Madée en hun ouders. En hoe leuk, er kwamen oud-directeuren en grootouders op bezoek! De leerlingen van groep 5 hebben onder leiding van ouders en grootouders pannenkoeken gebakken voor de gasten en voor zichzelf uiteraard. Ze smaakten heerlijk. En na het bakken en opeten werd de vaat vanzelfsprekend afgewassen.

> Lees meer

TEVREDENHEIDSLIJSTEN

Inmiddels zijn ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 begonnen aan het invullen van hun tevredenheidslijsten. Alle leerkrachten hebben lijsten ingevuld. U als ouder hebt daartoe de gelegenheid tot 1 april a.s. (geen grap!). Na 1 april draai ik alle rapportages uit en deel vervolgens de conclusies met u. Vervolgens vind ik het prettig hierover met u van gedachten te wisselen, zodat we volgend schooljaar allemaal dezelfde richting in gaan in het belang van onze leerlingen, uw kinderen.

> Lees meer

GAAV

Na de voorjaarsvakantie starten de GAAV activiteiten. Vandaag ben ik bij alle klassen langs geweest om de kinderen te enthousiasmeren. De kinderen gaan onder leiding van professionals koken, schilderen, programmeren en harp spelen. Alle workshops starten meteen na de voorjaarsvakantie op dinsdag en donderdag aansluitend na schooltijd om 15.00 uur en eindigen om 16.15 uur. Inschrijven kan eenvoudig via het stappenplan zoals dat beschreven staat in de bijgevoegde nieuwsbrief van GAAV!

> Lees meer

DOEKUNST

In groep 3 was Levi veranderd in een oude opa en Casper in een piraat. Je denkt er misschien niet aan, maar je kunt een klein toneelstukje doen met twee totaal verschillende rollen! De gastlessen Theater in de groepen 3 en 4 heten ‘de lege bladzijde’. De kinderen hebben enthousiast deelgenomen. De lessen uit Doe Kunst sluiten aan bij onze visie op een brede ontwikkeling van kinderen

> Lees meer

DWERGENFEEST

Net zoals in de groepen ½ werd ook in de hal aandachtig geluisterd naar het verhaal van Maarten. Daarna hebben we met zijn allen gezien hoe de boeren, de edelen én de zwervers zich vermaakten. Het was een belevenis voor de kinderen uit groep 1 en 2 om zo ‘s avonds met de juffen, ouders en grootouders op pad te gaan met een lantaarntje in de hand. Volgend jaar weer!

> Lees meer

KRIJTBORD OP FAZANT !

Juf Leontien heeft het bord bij de ingang van Fazant 1 weer een fijne invulling gegeven. Regelmatig wijzigt zij de tekst. Heeft u het al gelezen? Uiteraard gaat ook dit bord, naast de fotowall met groepsfoto’s, mee naar Fazant 5, wanneer we gaan verhuizen.

> Lees meer

BHV training

Juf Astrid, Marjolein en Jacqueline hebben weer deelgenomen aan de herhalings middag voor BHV-ers. Zij hebben het professioneel blussen van brandjes geoefend. En wellicht nog belangrijker; het waarschuwen en redden van slachtoffers. Iedereen heeft wederom een certificaat ontvangen. Hartelijk gefeliciteerd. We zijn blij met jullie, dames! De brandblusapparaten zijn afgelopen week ook weer gekeurd. Uw kinderen, onze leerlingen, zijn dus ook in dit opzicht in veilige handen bij ons.

> Lees meer

SPORTEN NA SCH​OOL

Afgelopen maandag en donderdag werden er sportlessen georganiseerd door Jong Hoeksche Waard. Op maandag waren er zo’n 14 kinderen die in het speellokaal van Fazant 1 deelnamen aan verschillende spelletjes. De kinderen vonden het leuk. Op donderdag waren er aanmerkelijk meer kinderen. Toen konden de kinderen lekker buiten aan de slag, omdat de storm was gaan liggen. Ze waren erg enthousiast.

> Lees meer

2018

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar leidt ertoe dat ik u, ook al is het vandaag 12 januari, toch nog een fantastisch, gelukkig, gezond en liefdevol jaar wil toewensen. Ik ben ervan overtuigd dat we hier samen voor kunnen zorgen. Aandacht voor elkaar en onze naaste en verdere omgeving geeft een gelukkig gevoel.

> Lees meer

KERSTMIS​ ​2017

We hebben hele fijne dagen achter de rug, die in het teken van de kerstgedachte stonden. Samen met elkaar gezellig eten, drinken, voor elkaar zorgen, iets voor een ander doen, elkaar helpen. We leren dat onze jongste leerlingen al, die ook dit jaar weer iets konden betekenen voor de ouderen in het 't Huys te Hoecke in Puttershoek. Ze hebben liedjes gezongen o.l.v. hun enthousiaste juffen. Iedereen was blij.

> Lees meer

KERSTMIS​ ​2017

Uiteraard staan verschillende activiteiten in het teken van kerst​ op school. Zo hadden we afgelopen week het kerstcircuit in de onderbouw, de bovenbouw volgt maandagochtend 18 dec. a.s. We hebben dit schooljaar ook deelnemers aan : Foute​ ​Kerst​ ​Truien​ ​Dag

> Lees meer

STAKING​ ​GAAT​ ​DOOR!!

Zoals u afgelopen week al via Schoudercom hebt kunnen lezen gaat de landelijke stakingsdag in het primair onderwijs op di. 12 dec. a.s. door. Op onze school neemt het team ook deze keer weer collectief deel aan de staking. De​ ​school​ ​is​ ​dus​ ​dicht​ ​op​ ​dinsdag​ ​12​ ​december​ ​a.s. We bedanken u vast voor uw begrip en medewerking.

> Lees meer