VERJAARDAG SINT

Op vrijdag 4 dec. a.s. hebben we Sinterklaas uitgenodigd op school. We hopen dat hij tijd heeft om ook ons kindcentrum te bezoeken. Dit jaar verloopt zijn bezoek natuurlijk anders door de corona maatregelen. In verband met de 1,5 m. afstand tussen volwassenen is het niet verantwoord om met alle ouders op de aankomst van Sint te wachten. Vanwege zijn hoge leeftijd nemen we geen risico met zijn gezondheid. We gaan uit van uw medewerking en begrip. Voor de kinderen maken we er één groot feest van, net zoals andere jaren. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 hanteren we de reguliere schooltijden. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 hanteren we een continurooster, dat wil zeggen de kinderen eten verplicht op school en zijn om 14.00 uur vrij. Op maandag 7 dec. a.s. staat een studiedag voor het team gepland. We verwachten de kinderen na het Sinterklaasweekend op dinsdagochtend 8 dec. om 8.30 uur terug op school.

> Lees meer 

SINTERKLAAS

We zijn met zijn allen in afwachting van de komst van Sint Nicolaas. We vinden het heel spannend of het de Pieten gaat lukken om ergens af te meren met de boot. Op de kaart van Nederland die centraal in de hal hangt, kunnen alle kinderen zien waar de boot met Sint Nicolaas mogelijk naar toe vaart. De school is vast prachtig versierd. Heel hartelijk dank, lieve moeders.

> Lees meer 

PLEIN (bijna) AF!

De peuters zijn ontzettend blij met hun speelhuisje. En het is ook ontzettend leuk, met veel klim-, klauter- en glijmogelijkheden. Natuurlijk hebben de kleuters het ook uitgeprobeerd. Want het is nog leuker als je met broertjes en zusjes samen kunt spelen, ook in het IKC. Waar we nu nog naar uitkijken is het planten van het groen. Een speelterrein is pas echt aantrekkelijk als er ook natuur in voorkomt. Bij alle hekjes worden beukhaagjes geplant, zodat het plein een fris groen uiterlijk krijgt. En er komen 3 bomen in de uitsparingen op het plein.

> Lees meer

MAD SCIENCE

Afgelopen maandag was de laatste bijeenkomst van Mad Science van dit schooljaar. Op 6 maandagen op rij, na schooltijd, hebben de aangemelde leerlingen kennis opgedaan over proefjes, technieken en natuurkundige wetten. Ze hebben geleerd door te doen, uit te proberen, te testen, etc. Kortom proefondervindelijk leren hoe de natuurwetten in elkaar steken.
Op de techniekdag in het voorjaar komt Mad Science weer gastlessen verzorgen voor groep 4 en groep 7. We zien er al naar uit. Intussen is ook Opa Koos weer gestart met de technieklessen aan groep 5, 6 en 7. Ook qua techniek zit het wel SNOR op de Pijler.

> Lees meer

VOORLEESWEDSTRIJD

In de landelijke kinderboekenweek start tevens de jaarlijkse landelijke voorleeswedstrijd. Vandaag was de finale van de voorleeswedstrijd op schoolniveau. Uit de klassenwedstrijd waren de overtuigende winnaars Jinthe en Lisa uit groep 7 en Merle en Daytona uit gr. 8 voortgekomen. In deze finale deden zij nauwelijks voor elkaar onder. Ze lazen alle vier fantastisch voor. De jury, bestaande uit juf Jacqueline, juf Anja en opa Koos die tevens de onafhankelijke voorzitter was, had er een hele kluif aan. Er kan echter maar één winnaar zijn, dat is Jinthe uit gr. 7 geworden. Van harte gefeliciteerd Jinthe en veel succes bij de regionale wedstrijd.

> Lees meer

FEEST!!!

We kijken terug op een prachtige opening van het IKC met de kinderen. U heeft al heel veel foto’s gezien via Schoudercom en facebook. De kinderen beleefden een fantastische ochtend en wij daardoor ook. Het team heeft diverse kaarten, berichten en bloemstukken ontvangen. Het ziet er nog steeds feestelijk uit in het gebouw. We willen iedereen hartelijk bedanken voor deze attenties.

> Lees meer

FEESTELIJKE OPENING VOOR DE KINDEREN

Volgende week woensdag 7 oktober is het zover; de opening van ons IKC voor de kinderen! Gelukkig kan dat ‘gewoon’ doorgaan. Dit vieren we helemaal in stijl van het circus. Er worden allerlei optredens verzorgd door de kinderen. U als ouder kunt meegenieten via een livestream. Hier krijgt u nog informatie over. De kinderen mogen feestelijk verkleed komen. Aan de schooltijden verandert niets. Ook is het fijn als de kinderen hun pauzehap meekrijgen. Natuurlijk zorgt de school ook voor wat lekkers erbij. We hebben er enorm veel zin in. Inmiddels hebben we al prachtige bloemstukken mogen ontvangen ter gelegenheid van de opening. Dat waarderen we heel erg en geeft toch een feestelijk gevoel, ondanks de teleurstelling van het niet doorgaan van de officiële opening in de middag voor genodigden en aansluitend het open huis voor omwonenden en belangstellenden.

> Lees meer

LET OP: STUDIEDAG!!!!

Zoals u op de ouderkalender hebt kunnen lezen, hebben we dinsdag 29 september a.s. een studiedag georganiseerd. De leerlingen zijn die dag vrij. De kinderopvang draait wel gewoon door! We houden u op de hoogte van het geleerde.

> Lees meer

SCHOOLBRENGWEEK

We hebben ouders en kinderen enthousiast met de fiets, te voet of op/met andere duurzame, gezonde vervoersmiddelen naar school zien komen de afgelopen week. Volgende week hoort u wat de opbrengst precies is geweest van onze school breng week.

> Lees meer

VOORNEMENS

Jaarlijks evalueren we ons onderwijs en maken we nieuwe plannen ter verbetering. Daarin nemen we de uitslagen van de tevredenheidslijsten mee, die ouders, leerlingen (jaarlijks) en leerkrachten om het jaar invullen.

> Lees meer

START NIEUWE SCHOOLJAAR

Ontzettend blij en trots is het team van IKC de Pijler. We vonden het erg leuk te starten met onderwijs en opvang in ons nieuwe gebouw. We merkten dat de kinderen en u het spannend vonden, net zoals wij! Maar iedereen is enthousiast. We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe, waarin plezier, samenwerking, betrokkenheid en brede ontwikkeling centraal staan. In ons nieuwe gebouw kunnen we een breed palet aan ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Denk aan presentaties, voorstellingen, tentoonstellingen, etc. in de centrale hal en het podium.

>Lees meer

EINDE BIJZONDER SCHOOLJAAR

Wat een schooljaar hebben we achter de rug! Een schooljaar waarin veel is gebeurd, met hoogtepunten en dieptepunten. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. We hebben ons nieuwe gebouw zien groeien. Een absoluut hoogtepunt van dit jaar. Na de zomervakantie is het echt af, de buitenruimte met de fantastische boomhut, de binnenruimtes, het is allemaal heel mooi geworden. In dit gebouw waarin we ook kinderopvang bieden, zullen onze kinderen zich veilig en thuis voelen. We willen alle ouders en kinderen bedanken voor het fijne schooljaar. We zijn als school gegroeid met u en de kinderen, omdat we het samen doen. We hebben ons door de corona maatregelen heen geslagen en hebben ook daarvan geleerd. Zo vormen we samen een steeds sterker wordende cirkel van aandacht en zorg om uw kind heen, waarin alle talenten van uw kind zich maximaal kunnen ontwikkelen. Voor alle ouders die iets betekend hebben voor de school, hebben we een kleine attentie uitgedeeld na schooltijd. Ik wens u een hele fijne, zonnige zomervakantie met familie en bekenden en verwelkom u graag gezond en wel op maandag 31 augustus a.s. vanaf 8.20 uur bij de poort aan de voorkant van het gebouw.

> Lees meer 

JUBILEUM

Op de juffendag hebben we ook gevierd dat 3 juffen dit schooljaar 12,5 jaar verbonden zijn aan de Pijler. Juf Clarens, juf Annemarie en juf Astrid. Dat verdient een bloemetje. Gefeliciteerd !!

> Lees meer 

Onderwijskundig beleid
Zo aan het eind van het schooljaar, kijken we terug en vooruit. Wij besteden structureel aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs. Hoe we dat doen kunt u lezen in de schoolgids en het jaarplan. Deze zijn terug te vinden op de website. Hieronder vindt u in het kort de gerealiseerde doelen en onze voornemens voor het nieuwe schooljaar.

> Lees meer

REGULIER ONDERWIJS

Vandaag hebben we 3 weken regulier onderwijs achter de rug, na de corona maatregelen. Daarvoor hebben we vanaf 16 mrt t/m 5 juni thuisonderwijs gegeven. Hierbij werd een grote inspanning van ouders gevraagd. Vervolgens zijn we 50% onderwijs gaan geven, wat eveneens veel vroeg van ouders. Alleen al vanwege het feit dat de om en om lesdagen organisatorisch soms moeilijk in te passen waren met de eigen verplichtingen van ouders aan hun werkgevers. Gelukkig was er alle dagen voorzien in noodopvang. Waarbij we in het begin de regels nauwgezet moesten volgen en er later gelukkig versoepeling kwam.

> Lees meer

GROEPSINDELING 2020-2021

De groepsindeling voor volgend schooljaar ziet er als volgt uit:

Huidige groep

2019-2020

wordt

2020-2021

0(/1/2)

Marjolein en Astrid

0/1(/2)

Stefany en Astrid

(0/)1/2

Marjolein en Astrid

2/3

Marjolein en Tessa

3/4

Tessa

4/5

Annemarie en Suzanne

4/5

Annemarie en Suzanne

5/6

Chantal en Esmeralda

6

Chantal en Esmeralda

7

Rianne en Annemarie (wo.)

7

Rianne en Stefany (wo.)

8

Clarens en Karlijn (lio-stagiaire)


Met deze verdeling zorgen we voor een gemiddelde verdeling van ca. 20 leerlingen per groep. Groep 0/1 start met minder dan 20 leerlingen maar eindigt met meer.

> lees meer

En de kop is er weer af....

We hebben nu 1 week ́normaal ́ les gegeven. Dat was fijn, maar ook gek en vermoeiend, voor de kinderen, de leerkrachten, wellicht u. Zo op het oog verloopt alles soepel. M.n. het afscheid nemen bij het hek blijft mij positief verbazen. De jongste kinderen vinden het heel normaal, dat hun ouders bij het hek blijven. Ze zijn vaak al onderweg naar binnen, als ze zich realiseren ́oh ja, ik wilde nog een kusje ́. Soms moeten ouders hen na roepen omdat ze al op weg zijn. En sommige kinderen zwaaien en zijn dan al weg om ouders alleen achter te laten bij het hek. Van al deze momenten geniet ik en maakt mij trots op onze leerlingen, uw kinderen.

De weg tussen Duijvesteijn en ons gebouw werkt goed als ́Kiss en Ride ́ zone. Het is heel prettig om te zien hoe iedereen rekening houdt met elkaar, de automobilisten die ‘s morgens keurig wachten op de kinderen en ouders die oversteken en andersom. Ik wil u daarvoor hartelijk bedanken. We doen het samen.

> Lees meer

Opbrengsten

Vanaf volgende week zien we weer dagelijks de leerlingen van onze school. Dan kunnen onze leerkrachten zich weer richten op regulier onderwijs en de kinderen wennen aan het feit dat je dagelijks in een omgeving bent waarin je anderen tegenkomt en met anderen speelt en werkt. En leren dat dat niet altijd vanzelf gaat en wat je dan kunt doen.

Natuurlijk gaan we ook vaststellen wat deze periode cognitief heeft opgebracht bij iedere leerling. Dat doen we met behulp van de leerlingvolgsysteem toetsen. De informatie die hieruit volgt helpt ons om precies in kaart te brengen wat de kinderen nodig hebben. Dat bieden we hen zo mogelijk dit schooljaar nog. Maar die informatie vormt ook een groot deel van de warme overdracht naar de volgende leerkracht(-en).

Het streven van de school is om alle kinderen midden volgend schooljaar op de ontwikkelingslijn te zien die de trend van het leerlingvolgsysteem aangeeft. De gegevens die de leerkrachten uit de analyse van het thuiswerken hebben gehaald sterken ons in de overtuiging dat dat lukt.
We maken er een mooie laatste 6 weken van het schooljaar van samen.

> Lees meer

 

VERDERE HEROPENING VAN DE SCHOOL

Op maandag 8 juni a.s. worden alle kinderen weer alle dagen op school verwacht.

Gisteravond heeft de PO raad een protocol gepubliceerd waarin richtlijnen worden beschreven. Daarover is vandaag gesproken in het Coördinatieteam noodopvang Hoeksche Waard. De precieze invulling voor onze school laat nog even op zich wachten. Dit moet namelijk zorgvuldig besproken worden in het team en met de MR. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat uw kind weer dagelijks naar school gaat vanaf ma. 8 juni a.s. Volgende week stuur ik u een brief waarin de details staan.

> Lees meer 

VERLOOP VAN DE HEROPENING

We zijn blij en trots op de kinderen dat de heropening van de school soepel is verlopen. Zowel u als de kinderen hebben zich de nieuwe routines, zoals afscheid nemen bij het hek, snel eigen gemaakt. Dat is fijn, want dat geeft ons ruimte om ons te richten op datgene wat ons hoofddoel is: uw kind goed onderwijs geven.

> Lees meer 

WE GAAN WEER BEGINNEN!!!

We zijn ontzettend blij dat we onze leerlingen weer in school kunnen ontvangen. We weten dat de kinderen, u en wij daar enorm naar hebben uitgekeken.

We houden rekening met alle wettelijke voorschriften en gemeentelijke of bovenschoolse maatregelen om ieders veiligheid zo zorgvuldig mogelijk te waarborgen.

> Lees meer

MEIVAKANTIE!

Morgen sluiten we, in ieder geval voorlopig, een hele bijzondere periode af. U heeft uw kind thuis begeleid met het werk van school. We zijn blij met de inzet waarmee u uw kind thuisonderwijs heeft gegeven. De school heeft geprobeerd door instructiefilmpjes, contactmomenten telefonisch, via schoudercom of classroom de kinderen en u daarbij zo goed mogelijk te helpen. Nu gunnen we u en uw kinderen graag een wat rustigere periode, waarin vooral tijd is voor ontspanning. Daarom liggen er voor alle kinderen vakantie pakketjes klaar. Deze bestaan uit een cadeau van De Hoeksche School, een kunstles tasje van CMK wat normaliter door de kunstbus geleverd wordt met toebehoren om thuis mee te knutselen én een brief van meester Eric hoe een alternatieve koningsspelendag te organiseren in uw eigen huis en tuin. De leerlingen van gr. 8 krijgen een extra cadeautje, namelijk het Denkboek 4 en 5 mei over de bevrijding. Graag zien we u of uw kind morgen tussen 8.30 en 14.00 uur (continurooster!) om de vakantie pakketjes op te halen én alle boeken en het andere werk en materiaal in te leveren. We wensen iedereen een fijne vakantie toe.

> lees meer 

VOORJAAR

Opa Koos zorgt ervoor dat de school en haar omgeving er altijd spic en span uitziet. Hij heeft voorjaarsbloemetjes gedoneerd en geplant. Zo ziet het er fleurig uit als de kinderen weer mogen komen. Heel hartelijk bedankt Opa Koos!

> Lees meer

PASEN
Voordat de school gesloten werd, hebben ouders van de ouderraad een gezellig voorjaars-/paashoekje gemaakt in de gang. Zie foto hiernaast. Voor ons, de leerkrachten is dat gezellig binnenkomen iedere dag. Hartelijk dank, ouders!

> Lees meer

ZO EINDIGDE DE VORIGE NIEUWSBRIEF: Hopelijk zien we elkaar gewoon aanstaande maandag weer!

En nu zijn de kinderen al een week thuis. Wat een bijzondere situatie, die vraagt om bijzondere aandacht van ons, van u en van uw kinderen. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat de kinderen thuis verantwoord aan de slag kunnen met werk van school. We houden contact via Schoudercom (voor blogs zie ook 2018-2019) en facebook! We vinden het erg leuk als u ons op die manier ook op de hoogte houdt. We reageren via beide kanalen en posten ook op facebook tips om te doen, niet persé onderwijsinhoudelijk, maar ook vrijblijvende leuke activiteiten en spelletjes

> Lees meer