KIJKMOMENTEN

Volgende week zijn de kijkmomenten. We hopen veel ouders te mogen verwelkomen, die een kijkje komen nemen en sfeer komen proeven in de klas bij hun kind. Via schoudercom kon u zich opgeven bij de leerkracht. De tijd die u heeft aangegeven is niet de 10 min. of het kwartier waarachter uw naam staat, maar het hele blokje tijd, vaak een uur. Wij bieden u dit inkijkje omdat we transparant willen zijn in hoe wij onderwijs geven.
Zo​ ​ziet​ ​u​ ​letterlijk​ ​dat​ ​we​ ​doen​ ​wat​ ​we​ ​zeggen​ ​en​ ​zeggen​ ​wat​ ​we​ ​doen!​ ​Graag​ ​tot​ ​dan.

> Lees meer

 

BEZOEK​ ​ONDERWIJSINSPECTIE

Op donderdag 12 okt. j.l. heeft de onderwijsinspectie een bezoek aan de school gebracht. 
Mevr. Bastiaansen bezocht onze school in het kader van een verificatieonderzoek. Dat houdt kortgezegd in dat de inspectie bekijkt of een school doet zoals ze zegt in o.a. het jaarplan en de schoolgids. Ze onderzoekt de ambities van de school voor wat betreft het pedagogisch klimaat, het lesgeven van de leerkrachten, de
kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur

> Lees meer

OPENING KINDERBOEKENWEEK

Op dierendag, woensdag 4 oktober, is de kinderboekenweek van start gegaan.
En ook op school vierden we de opening van de kinderboekenweek met als thema Gruwelijk eng..... Op woensdagochtend kwamen alle kinderen en vele ouders samen op het plein van Fazant 1 om gezellig samen de 10-daagse te starten.

> Lees meer

STAKING​ ​DONDERDAG​ ​5​ ​OKT.​ ​A.S.​ ​De​ ​school​ ​is​ ​die​ ​dag​ ​dicht!

Donderdag 5 okt a.s. vindt de landelijke staking door leerkrachten in het basisonderwijs plaats. Het doel van de staking is te komen tot rechtvaardige salarissen en vermindering van de werkdruk, mede om het vak van leraar aantrekkelijker te maken. We realiseren ons dat het feit dat de school die dag dicht is haaks staat op het doel van iedere school, de kinderen goed onderwijs geven. We zijn blij te merken dat u als ouders het doel begrijpt en ondersteunt.

> Lees meer

STAKING​ ​GAAT​ ​DOOR!!
Inmiddels heeft u afgelopen week een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd waarom leerkrachten staken op donderdag 5 okt. a.s. Wellicht ten overvloede, maar ik wil graag alle ouders op tijd bereiken, is de brief nogmaals bij deze nieuwsbrief gevoegd.

> Lees meer

 

INDIËHERDENKING

In september vindt jaarlijks de Indiëherdenking plaats bij het monument in Puttershoek. Ook dit schooljaar werd onze school vertegenwoordigd door de leerlingen van groep 8. Een aantal van hen droegen zelfgeschreven gedichten voor. In de afgelopen week hadden de kinderen in de klas bezoek gehad van een nabestaande en een veteraan.

> Lesse meer

QUOTE​ ​van​ ​de​ ​WEEK

Dankzij Isa uit groep 6 weten we het zeker. Zelfs in het weekeind gaat zij het liefst naar de leukste school die er is. Bedankt voor het compliment, Isa!

> Lees meer

AFSCHEID JUF JOKE

Na 46 jaar onderwijs heeft juf Joke de Kater woensdagmiddag afscheid genomen van haar werkzame leven. Zij gaat nu van haar welverdiende pensioen genieten. De voorzitter van ons bestuur st. Acis, Luc van Heeren, hield een ludieke speech over Joke´s proefles op de voorganger van de Pijler, OBS de Brug.

> Lees meer

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!!

Met veel plezier hebben de leerkrachten afgelopen maandag de kinderen en ouders ontvangen met een SNOR. Het was leuk om te zien dat ook kinderen en ouders nog wisten dat we met snorren zouden beginnen.

> Lees meer