Onderwijs van de toekomst voor het kind van nu
Bijzonderheden: 'Wat maakt de Pijler leuk?'
Ouderbetrokkenheid
Gepersonaliseerd leren
Cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden
IKC de Pijler kinderopvang en peuterspeelzaal
Lees meer
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Onderwijs van de toekomst voor het kind van nu
  • Ouderbetrokkenheid
  • Gepersonaliseerd leren
  • Cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden
  • IKC de Pijler kinderopvang en peuterspeelzaal
Beste ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden,

“Welkom op de website van openbare basisschool De Pijler in Maasdam”

Onze basisschool heeft ca. 150 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De school is gesitueerd aan Fazant 5 te Maasdam. Dit schooljaar wordt gestart met nieuwbouw op locatie Fazant 1 te Maasdam. In de nieuwbouw komt onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samen in Integraal Kind Centrum De Pijler. In het schooljaar 2019-2020 hopen we ons nieuwe gebouw te kunnen betrekken.

Via zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling werken wij naar een optimale vorm van passende opvang en passend onderwijs voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ons onderwijs is gebaseerd op drie pijlers die onderling met elkaar verbonden zijn; Ouderbetrokkenheid, brede ontwikkeling van cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden en gepersonaliseerd onderwijs.

In onze schoolgids, die u op deze site kunt downloaden, leest u hoe deze 3 pijlers samen met onze kernwaarden de basis vormen van ons dagelijks onderwijs.

Wij wensen u veel plezier op onze website, waarvan wij hopen dat alle informatie gemakkelijk vindbaar is. Mocht dat niet zo zijn, horen wij dat graag. Ook als u vragen heeft na het lezen van de site, neem dan gerust contact met ons op.

Binnenlopen kan ook, de koffie staat klaar.

Met vriendelijke groet, namens het gehele team,

Anja de Jong
directeur

E mail: info@basisschooldepijler.nl