Onderwijs van de toekomst voor het kind van nu
Nieuw aanbod workshops
Ouderbetrokkenheid
Gepersonaliseerd leren
Cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden
Bijzonderheden: 'Wat maakt de Pijler leuk?'
IKC de Pijler kinderopvang en peuterspeelzaal
Lees meer
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Onderwijs van de toekomst voor het kind van nu
  • Ouderbetrokkenheid
  • Gepersonaliseerd leren
  • Cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden
  • IKC de Pijler kinderopvang en peuterspeelzaal
Beste ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden,

“Welkom op de website van openbare basisschool De Pijler in Maasdam”

Onze basisschool biedt kinderen in Maasdam een fijne, veilige plek om zich optimaal te ontwikkelen en is gesitueerd aan Fazant 5 te Maasdam. Dit schooljaar wordt een nieuw gebouw gerealiseerd aan Fazant 1. In de nieuwbouw komt onderwijs en opvang samen in Integraal Kind Centrum De Pijler.

Onze school staat open voor elk kind van 4 t/m 13 jaar, ongeacht religie of afkomst. Alle leerlingen worden gezien en gehoord door alle medewerkers. In ons onderwijs hanteren wij het leerstofjaarklas systeem met minimaal 3 instructieniveaus en ander passend onderwijs. Taal en rekenen vinden we belangrijk, maar daarnaast besteden we veel aandacht aan het opvoeden van leerlingen tot respectvolle burgers en stimuleren we middels projectonderwijs de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Onze visie is “Onderwijs van de toekomst voor het kind van nu”. Onze kernwaarden hebben we gekoppeld aan de 3 pijlers van ons onderwijs: Ouderbetrokkenheid, gepersonaliseerd leren en naast het cognitieve aandacht voor de creatieve en sociale vaardigheden.

In onze schoolgids, die u op deze site kunt downloaden, leest u hoe deze 3 pijlers samen met onze kernwaarden de basis vormen van ons dagelijks onderwijs.

Wij wensen u veel plezier op onze website, waarvan wij hopen dat alle informatie gemakkelijk vindbaar is. Mocht dat niet zo zijn, horen wij dat graag. Ook als u vragen heeft na het lezen van de site, neem dan gerust contact met ons op.

Binnenlopen kan ook, de koffie staat klaar.

Met vriendelijke groet, namens het gehele team,

Anja de Jong
directeur

E mail: info@basisschooldepijler.nl